linkdokarteistresucrtanimpozicijamaagroturizamaISTRIEN
Entdecken Sie die Schönheiten Istriens während eines Aufenthalts in einem der istrischen Agrotourismen oder Ferienhäuser, die sich um eine Nachhaltigkeit bemühen und eine verantwortungsvolle Einstellung zur Umwelt und zu ihrer Gemeinschaft zeigen.

Obiteljski hoteliDALMATIEN
Entdecken Sie die Verschiedenartigkeit Dalmatiens in einem der kleineren Hotels oder Appartements in Haushalten, die sich um die Natur und die Umwelt bemühen, damit die Schönheiten und die Ursprünglichkeit Dalmatiens für die nächsten Generationen erhalten bleiben.

Naši podržavatelji/partneri/suradnici

Razvoj i provedbu EkoPartner programa podržali su i sa nama surađivali:

Ministarstvo turizma RH (Ministry of Tourism)

Ministarstvo turizma je prepoznalo vrijednost EkoPartner programa te ga podržalo financijskom potporom ostvarenom putem natječaja za sufinanciranje odobrenih EU projekata. Predstavnici Ministarstva detaljno su upoznati s programom te su ga ocijenili vrijednim i važnim za poticanje održivosti u turizmu u Hrvatskoj.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog planiranja i graditeljstva (Ministry of the Environmental Protection, Physical planning and Construction)

Aktivnosti i rezultate EkoPartner programa prezentirali smo i Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog planiranja i graditeljstva te iskazali interes za suradnjom. Nadamo se uspješnoj suradnji u budućnosti.Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Environmental Protection and Energy Efficiency Fund)

Važnost razvoja programa EkoPartner i njegove provedbe u praksi prepoznao je i Fond koji je program podržao sufinanciranjem provedbe pilot mjera. Zahvaljujući ovim sredstvima osigurane su štedne žarulje za 16 turističkih objekata u Istri i Dalmaciji čime se doprinijelo smanjenju potrošnje električne energije i širenju znanja o važnosti energetske učinkovitosti. Suradnja s Fondom nastavlja se i u 2010. kroz daljnje poticanje racionalnog korištenja energije .

Institut za turizam (Institute for Tourism)

Od samog početka Institut za turizam u Zagrebu pruža podršku ideji razvoja EkoPartner programa. U suradnji s Institutom za turizam proveli smo cijeli niz projektnih aktivnosti čime se svakako doprinijelo njihovoj kvaliteti. Institut za turizam bio je uključen u ispitivanje stanja u Hrvatskoj vezanog uz postojeću praksu u provedbi okolišno odgovornog turizma, razvoj programa EkoPartner, strateško planiranje budućnosti programa, promociju program, itd. Kao referentna organizacija u Hrvatskoj specijalizirana za istraživanja u turizmu te pružanje konzultantskih usluga njihov doprinos razvoju programa bio je dragocjen. U sklopu projekta Institut za turizam izradio je marketing strategiju. Suradnja sa Institutom nastavlja se i dalje, posebice oko daljnjeg razvoja i promocije programa.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam "Dr.Mijo Mirković" (Juraj Dobrila University of Pula, Department of Economics and Tourism "Dr. Mijo Mirković")

Stručna podrška Odjela za ekonomiju i turizam, službenog partnera u projektu, i suradnja sa znanstvenim projektom MZOŠ-a “Održivi turizam u Hrvatskoj: izrada akcijskog plana održivosti turizma Istre” (broj: 3030000002451), bili su od izuzetne važnosti pri istraživanju ciljnih skupina i prilagođavanju EkoPartner programa stvarnim potrebama korisnika. Rezultati ovih istraživanja činili su jednu od osnova za kreiranje polaznih kriterija za EkoPartner program primjenjivih u trenutnoj situaciji u Hrvatskoj. U suradnji s OET-om smo 24. studenog. 2009. održali i javnu prezentaciju projekta.

Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet (University of Split, Faculty of Economics)

Podršku programu je pružio i Ekonomski fakultet u Splitu pri kojem smo održali prvu javnu prezentaciju programa 23. studenog 2009.

Ruralis, konzorcij agroturizma Istre (Ruralis, consortium of agritourism and rural tourism in Istria)

Izuzetno vrijedan doprinos projektu i razvoju programa dao je Ruralis za vrijeme cjelokupnog odvijanja projekta. Njihova iskustva i znanje korištena su kako bi EkoPartner program bio što pristupačniji budućim članovima i obuhvatio što veći broj turističkih objekata odlučnih u provedbi okolišno odgovornih mjera.

Centar za čistiju proizvodnju (CČP) Sveučilišta u Rijeci (Cleaner Production Centre, University of Rijeka)

Kvalitetna suradnja ostvarena je i s Centrom za čistiju proizvodnju iz Rijeke. Predstavnica CČP-a dala je svoj doprinos u kreiranju programa EkoPartner na jednoj od prvih razvojnih radionica. Sunce i Zelena Istra surađivali su na njihovom projektu “CP3 Hospitality – Cleaner Production Promotion Programme for the hospitality industry” također provedenom u okviru Phare 2006. programa. Kroz zajedničku suradnju stekli smo dodatna znanja i vrijedna iskustva.

DOOR Društvo za oblikovanje održivog razvoja (Society for Sustainable Development Design)

Suradnja s DOOR-om započela je i prije projekta, no program EkoPartner prepoznali smo kao odličnu priliku za intenziviranje zajedničkih aktivnosti. Predstavnici DOOR-a dali su svoj doprinos u radionicama „Pilot provedba okolišno odgovornog programa“ održanim u Dalmaciji i Istri kada su sudionike upoznali s prednostima visoke energetske učinkovitosti i korištenja alternativnih izvora energije.

UNDP/COAST projekt

Predstavnici UNDP-COAST projekta također dali su potporu razvoju programa te su kroz sudjelovanje na radionici „Definiranje okolišno odgovornog programa“, svojim idejama i prijedlozima doprinijeli njegovoj kvaliteti.

PREVAL d.o.o.

S poduzećem PREVAL ostvarena je vrlo dobra suradnja tijekom provedbe pilot projekta posebice u dijelu vezanom uz implementaciju mjere štednje vode. PREVAL je omogućio besplatnu ugradnju reduktora za vodu na svim slavinama i tuševima u turističkim objektima te njihovo probno korištenje za vrijeme trajanja projekta.